Doğum Psikoterapisti

Gebelik öncesinde; anneliğe dair ve ebeveyn olmaya dair beklentiler, ihtiyaçlar ve kaygılarla, Gebelik sırasında; gebelikle ilgili ihtiyaçlar, annenin ve babanın duygusal durumları, kaygılar, doğuma dair beklentiler ve inançlarla,
Doğum anında; doğuma eşlik ederek, doğum sırasında oluşabilecek olumsuz süreçlerle (Korku, kaygı, heyecan, üzüntü vb.), ve doğum ekibi ile,
Doğum sonrasında; ebeveynliğe geçiş, ebeveynlik rolleri ve varsa yaşanan olumsuz süreçlerle ilgili gebeye, gebenin eşine ve gebenin ailesine yönelik çalışmalar yapar.

 

Doğuma hazırlık sürecindeki psikolog bu konuda eğitim almış olması önemlidir. Ekibimizde doğum psikoterapisti bulunmaktadır.