Çözüm Odaklı Terapi

Kısa süreli terapi ekollerinden biridir. Geleneksel terapiler büyük ölçüde geçmişe odaklanırken Çözüm Odaklı Terapi daha çok hedeflere ve danışanın geçmişte yaşadığı sorunlar karşısındaki başa çıkabildiği durumlara odaklanır. Geçmiş değil, şu andaki durumu ve geleceğidir. Çözüm kişinin kişisel kaynaklarındadır ve amaç kişinin kaynaklarına ulaşabilmektir. Sorunlara neler yol açıyordan çok, sorunlar nasıl aşılır üzerinde durulur. Bu ekole göre, hayatta değişim süreklidir. Bu yüzden, danışan hedefler koyarak bu hedeflere sağlam adımlarla bazen küçük değişikliklerle bazen büyük değişikliklerle yapabilirler. Terapide bazı sorular çok önemlidir; Bu terapiden beklentiniz neler? Beklentinizin gerçekleştiği durumda gündelik hayatınızda neler değişir? Beklentilerin gerçekleşmesi uğruna atmış olduğunuz adımlar neler? Gibidir.