Bireysel kariyer ve meslek danışmanlığı

offer

Mutlu ve başarılı bir gelecek için bilinçli olarak alınmış kararların önemi çok büyüktür. Yaşam içerisindeki önemli kararlardan biri, “Mesleki Karar Verme – Meslek Seçimi- Kariyer Planlaması” gibi başlıklarla ele alınan, gelecekte sahip olunacak mesleği belirlemeye yönelik olan karardır.
Bu kararı vermek zor gibi görünse de, uygun ve bilinçli alınan bir destekle kişi, kendisi için en doğru yolu zorlanmadan belirleyebilir.

Kariyer planlamanın ilk basamağı, kendini her yönüyle tanımak, kişisel farkındalık yolculuğuna çıkmaktır. Kendini doğru tanıyan bir birey, ona sunulan olanakları daha doğru bir biçimde değerlendirip, kendisi için en doğru seçimi yapmaya hazır olur. Gençlerin kariyer planlama sürecine girdikleri dönem olan ergenlik dönemi, kendilerini ve geleceklerini sorguladıkları bir dönemdir. Bir taraftan kimliğini oluşturma sürecini yaşarken, diğer bir taraftan ise kendisi için en doğru mesleği bulmaya çalışan genç, belki de hayatında en çok destek almaya ihtiyaç duyduğu bir dönemdedir.

Gençlerin bu ihtiyaçlarına destek olmak için sunacağımız “Bireysel Kariyer ve Meslek Danışmanlığı” hizmetinde; gençleri kişisel ve mesleki alanlarda çeşitli test, envanter ve tekniklerle analiz ederek, onların kendini tanıması ve kendine uygun olan mesleği keşfetmesi, özetle kariyer hedefini netleştirmesi amaçlanmaktadır.

Kariyer danışmanlığı çalışmamız şu başlıklar altında ele alınacaktır:

  • Kişisel farkındalık yolculuğuna rehberlik etmek – Kariyer / Kişilik Envanteri uygulaması,
  • Kariyer planlamaya yol gösterecek kişilik, yetenek, ilgi ve mesleki değerleri belirlemek ve analiz etmek,
  • Çeşitli mesleklerin gerektirdiği nitelikler ve mesleklerin genel özellikleri hakkında bilgi vermek,
  • Karar alma sürecinin dinamiklerini ele almak ve bu sürecin meslek seçimine yansımasına rehberlik etmek,
  • Kariyer portfolyosu oluşturmak ve portfolyoyu danışan ve aile ile birlikte değerlendirmek.