Bilişsel Davranışçı Terapi

Terapi ekollerinden biri olan bilişsel davranışçı terapi ruh sağlığını geliştirmek amaçlı kullanılır. Bir psikososyal müdahaledir. Bilişsel bozukluklara odaklanarak önce bilişin değiştiği zaman davranışların değişeceğinden yola çıkan bir yaklaşımdır. Düşünceniz değişirse; duygu ve davranışlarınız değişir yaklaşımı mevcuttur. Hatta, bilişsel davranışçı terapi, büyük ölçüde, bir kişinin kendi düşünce biçiminin iç konuşmalarında kullandığı cümlelerin yeniden düzenlenmesinin o kişinin davranışlarında uygun bir düzenleme yaratacağı varsayımına dayanır. Davranışlar, temelde mantık dışı inançlarımıza yönelik olduğunu anlatır. Örneğin; ‘hayatımdaki tüm insanlar tarafından sevilmek veya kabul edilmek zorundayım.’ ‘Önemli görevleri mükemmel şekilde yerine getirmek zorundayım! ‘istediğim olmazsa bu korkunç olur ve buna dayanamam.’ Kısaca, Düşündüğümüz gibi hissederiz. Kısa sürelidir ve çözüm odaklıdır. Çocuk, ergen ve yetişkin seanslarında kullanılır. Bu ekola göre davranış nasıl değişir? 1- Kendi kendini gözlemleme 2- Yeniden bir içsel diyalog başlatma 3- Yeni beceriler öğrenme