Aile Terapisi

service3

Gerek bireysel terapiler zamanında; gerekse bebek, çocuk ve ergen terapiler uygulanırken terapinin gidişatına ve danışanında onayı doğrultusunda aile terapiye dâhil edilebilir. Ya da bazı aileler, önce bireysel başlamak istemez ve aile terapisine kendi istekleri ile başvurabilirler.
Aile terapisinde, geniş ailede yaşıyor olsalar da öncelik çekirdek aile ile görüşülür. Boşanma, tek ebeveynli durumlarda geniş ailede yaşayanlar olsada başlangıçta yine çekirdek aile ile başlanır, duruma göre aile içerisinde önemli olan diğer fertlerde dahil edilir.


Bireysel terapisiyle başlamış çocuk, ergen ve yetişkinin mahremiyeti (gizliliği) oldukça önemlidir.


Aile terapisinde; ailenin dinamiği, kişiler arası ilişkilerin örüntüsü, bu örüntünün döngüsü ele alınır.

Aile içe dinamiklere odaklanılır.


Aile terapisinin başlıca sorunları; ilişki sorunları, evlilik sorunları, boşanma süreci öncesi ve sonrası problemler başlıcadır. Bununla beraber; kranik sağlık problemleri, aileden birinin kaybı, ölüm, travmatik bir yaşam olayı, aile içi iletişim, bireylerden birinin aşırı haraketliliği (hiperaktivite), aileden birinin farklı gelişimsel durumda olması, kardeşler arası kıskançlık, aileye yeni bir bebek gelmesi, çocuğa yaklaşımlar, anne babanın aile içindeki konumu, bebek geldikten sonra karı kocanın anne baba olması gibi konularda çalışılmaktadır. Aile içi şiddet ve istismarda aile terapisi ile çalışılabilinir.