Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-4 ( WÇZÖ-4 / WISC-4 )

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-4

( WÇZÖ-4 / WISC-4 )

2. Dünya savaşı sırasında askerlerin zekalarını anlamak üzere üretilen WİSC-R günümüzde revize edilmiş ve yenilenmiş haliyle WISC-4 ismiyle kullanılmaktadır. Bilişsel özelliği ortaya çıkaran klinik test WISC-4, güncellenmiş normlar, yeni alt testler ve çocuğun performansını farklı bilişsel işlev alanlarıyla yansıtan önemli yetkinlikleri kapsamaktadır. WISC-4 bilişsel gelişim, zihinsel değerlendirme ve bilişsel süreçlere ilişkin güncel araştırmalara dayanarak yapılan özgün bir ölçektir.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği –4 (WISC-4) bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik ölçme aracıdır. Bu yüzden, Türkiye’de yaşayan çocuklara WISC4 ya da WISC-IV uygulanabilmektedir. WISC-4 Türkiye’de en güncel klinik bilişsel değerlendirme testidir.

WISC-4 on beş alt testten oluşmaktadır. Bu on beş alt testtin beşi yedek bataryadır. Her uygulamada on alt test kullanılır. Bunlar; Küplerle desen, benzerlikler, sayı dizisi, resim kavramları, şifre, sözcük dağarcığı, harf-rakım dizisi, mantık yürütme kareleri, kavrama, simge arama, resim kavrama, resim tamamlama, çiz çıkar, genel bilgi, aritmetik, sözcük bulmadır. Bu alt testler genel anlamda 4 temel bilişsel özelliği ortaya çıkarmak için yapılandırılmıştır. Bu da, sözel kavrama becerisi, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızıdır. Sözel kavrama alt bölümü; sözel bilgi ve sözel ifade ile kavrama, kavram oluşturma ve akıl yürütme becerilerini temsil eder.

Algısal Akıl yürütme ise; sözel olmayan kavram oluşturma, görsel algı ve düzenleme (organizasyon), eşzamanlı işlemleme, görsel motor koordinasyon, öğrenme ve görsel uyarıcılarda şekil ve fonu ayrıştırma becerisini ölçmektedir. Çalışma belleği; kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, sözel olmayan yeniden organize etme ve sıraya koyma gibi yetenekleri içermektedir). İşlemleme hızı, basit alıştırılmış bilgiyi hatasız olarak işlemden geçirme hızının bir göstergesidir.

Bu test, Türk Psikologlar Derneği’nin etik ilkelerine göre uygulama yapılmaktadır. Testin sonucu ve skorları aile ile paylaşılmaması yönünde etik ilkeler mevcuttur. Testin sonuç raporu, uzmandan uzmana verilen testin sonucunu içermektedir. Aile sonuç bilgisi, uzmanla görüşme sırasında edinebilmektedir. Bu testin uygulamaya yönelik etik ilkesidir.