SCL-90

SCL-90

SCL-90 Ruhsal Belirti Tarama Lis01tesi olarak bilinir. Kişilerin psikolojik semptomlarını ölçmeye yarayan
bir ölçü aracıdır. Bu semptomların ne düzeyde olduğunu ve hangi alanlarda olduğunu belirlemek için
kullanılır. 5 Klinik alt testi vardır. Bunlar;
1.Somatizasyon
2.Obsesif-kompulsif
3. Kişilerarası Duyarlılık
4.Depresyon
5.Kaygı