MMPI Testi

MMPI Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi kişilik testidir. MMPI testi, kişilerin kişilik özelliklerini ortaya koymak
için Minnesota Üniversitesi tarafından yapılmış testtir. Bilimsel içeriklere dayanır ve objektif bir
testtir. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu en önemli kriter olarak alır. Klinik amaçlıdır ve birden
fazla bozukluğu göstermesi nedeniyle ‘çok yönlü’ olarak isimlendirilmiştir. Bu test, Türkiye’de
yaşayan kişiler için uyarlama ve standardizasyonu yapılmıştır. 10 klinik alt testi ve 4 geçerlilik alt testi
mevcuttur. Testin sonucunda aşağıdaki başlıklarda aldığı skor ortaya çıkmaktadır. Bu testi sadece
eğitimini almış Klinik Psikologlar uygulayabilir.

1. Hastalık Hastası (Hipokondrai)
2. Depresyon
3. Histeri
4. Psikotik Sapma
5. Kadınlık/Erkeklik
6. Paranoya
7. Obsesyon
8. Şizofreni
9. Hipomani
10. Sosyal içe dönüklük