Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Denver II gelişimsel özellikleri anlamak için kullanılan bir testtir. 0-6 yaş
çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir
değerlendirme aracıdır. . Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek,
gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları
izleyebilmek amacıyla uygulanmaktadır. Çocuğu 4 gelişim basamağına bakarak,
yaşıtları seviyesinde ne kadar gelişip gelişmediğini değerlendirilen geçerli ve güvenilir
bir testtir. Bu 4 gelişim basamağı şe şekildedir. İnce motor beceriler, kaba motor
beceriler, dil becerileri ve öz bakım becerilerdir. 0-6 yaş diliminde gelişim
basamaklarında çocuğun durumuna göre bazen bireysel olarak uygulanmakta bazen de
çocuğa bakım verenin katılımıyla uygulama yapılmaktadır. Uygulamaya girmeden
önce çocuğun, karnı tok, uykusunu almış, hasta ve yorgun olmaması testin sonucu için
önemlidir. Bu test; konuşma gecikliği varsa, algılamada güçlük ya da kişiler arası
ilişkide zorluk, davranış bozukluğu, dikkat eksikliği, fiziksel gelişimi yaşıtlarından
geride gibi durumlarda kullanılmaktadır.