Category: <span>Testler</span>

Agte Testi

Agte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri) Testi AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), çocukların gelişim düzeylerini ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu test, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini ölçmek için kullanılır ve çocukların okul başarısını tahmin etmek için de kullanılır. AGTE, çocukların dil becerilerini, matematik yeteneklerini, hayal güçlerini ve çocukların…

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Denver II gelişimsel özellikleri anlamak için kullanılan bir testtir. 0-6 yaş çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. . Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek amacıyla uygulanmaktadır. Çocuğu 4…

CAS Testi

Cognitive Assesment System kısaltılmış adıyla CAS bilişsel değerlendirme testidir. 5-17 yaş arasındaki bireyelere uygulanmaktadır. Bu test, Pass teorisine göre yapılandırılmış bir testtir. Pass teorisi, Planlama, Eşzamanlılık, Dikkat ve Ardıl işlemlere dayanmaktadır. Bu teoriye göre insanın bilişsel aktiviteleri dört bölümden oluşmaktadır. 12 alt testten oluşmaktadır. Bunlar; sayıları eşleştirme, planlamış kodlar, planlanmış…

Moxo Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi Dikkati 3 kategoride ölçerek birey yada çocuğun performasını ölçümleyen bir online testtir. Dikkati; Zamanlama, Dürtüsellik, Hiperaktivite olarak ölçmektedir. Bu testin dikkati bu ölçüde net ölçebilmesinin en önemli nedeni çokça çeldirici kullanmasıdır. Çocukla yapılan görüşmelerde MOXO dikkat testinin uygulanmasında çok faydası olduğu yapıaln araştırmalarlada desteklenmektedir.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-4 ( WÇZÖ-4 / WISC-4 )

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-4 ( WÇZÖ-4 / WISC-4 ) 2. Dünya savaşı sırasında askerlerin zekalarını anlamak üzere üretilen WİSC-R günümüzde revize edilmiş ve yenilenmiş haliyle WISC-4 ismiyle kullanılmaktadır. Bilişsel özelliği ortaya çıkaran klinik test WISC-4, güncellenmiş normlar, yeni alt testler ve çocuğun performansını farklı bilişsel işlev alanlarıyla yansıtan önemli…

MMPI Testi

MMPI Testi Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi kişilik testidir. MMPI testi, kişilerin kişilik özelliklerini ortaya koymak için Minnesota Üniversitesi tarafından yapılmış testtir. Bilimsel içeriklere dayanır ve objektif bir testtir. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu en önemli kriter olarak alır. Klinik amaçlıdır ve birden fazla bozukluğu göstermesi nedeniyle ‘çok yönlü’ olarak…

Mürekkep Testi (Rorschach Testi)

Mürekkep Testi (Rorschach Testi) Rorschach testi mürekkep testi olarak bilinmektedir ve uluslar arası kullanılan bir testtir. Rorschach testi, yetişkin, çocuk ve ergenlere bireysel olarak uygulanmaktadır. On adet üzerinde çeşitli siyah mürekkep lekelerinin olduğu bir karttır. Kişinin psikolojik örüntüsü, dinamiği, ruhsal çatışmaları, bireysel olarak ihtiyaçları, duyguları, kullandığı savunma düzeneklerin, ego gücünü…

SCL-90

SCL-90 SCL-90 Ruhsal Belirti Tarama Lis01tesi olarak bilinir. Kişilerin psikolojik semptomlarını ölçmeye yarayan bir ölçü aracıdır. Bu semptomların ne düzeyde olduğunu ve hangi alanlarda olduğunu belirlemek için kullanılır. 5 Klinik alt testi vardır. Bunlar; 1.Somatizasyon 2.Obsesif-kompulsif 3. Kişilerarası Duyarlılık 4.Depresyon 5.Kaygı

Tematik Algı Testi

Tematik Algı Testi Psikologlarca en çok kullanılan kişilik testidir. 30 karttan oluşan erkekler ve kadınlar için farklı kartları olan bir testtir. 9 yaş üstü olan her insan için kullanılır. Daha çok ergen ve yetişkinlere uygulanan bir testtir. Genel olarak kişinin, temel ihtiyaçlarının önceliği, savunma mekanizmasının yapılanma durumu, yaşamdaki ana teması,…