Category: <span>Kişilik Testleri</span>

MMPI Testi

MMPI Testi Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi kişilik testidir. MMPI testi, kişilerin kişilik özelliklerini ortaya koymak için Minnesota Üniversitesi tarafından yapılmış testtir. Bilimsel içeriklere dayanır ve objektif bir testtir. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu en önemli kriter olarak alır. Klinik amaçlıdır ve birden fazla bozukluğu göstermesi nedeniyle ‘çok yönlü’ olarak…

Mürekkep Testi (Rorschach Testi)

Mürekkep Testi (Rorschach Testi) Rorschach testi mürekkep testi olarak bilinmektedir ve uluslar arası kullanılan bir testtir. Rorschach testi, yetişkin, çocuk ve ergenlere bireysel olarak uygulanmaktadır. On adet üzerinde çeşitli siyah mürekkep lekelerinin olduğu bir karttır. Kişinin psikolojik örüntüsü, dinamiği, ruhsal çatışmaları, bireysel olarak ihtiyaçları, duyguları, kullandığı savunma düzeneklerin, ego gücünü…

SCL-90

SCL-90 SCL-90 Ruhsal Belirti Tarama Lis01tesi olarak bilinir. Kişilerin psikolojik semptomlarını ölçmeye yarayan bir ölçü aracıdır. Bu semptomların ne düzeyde olduğunu ve hangi alanlarda olduğunu belirlemek için kullanılır. 5 Klinik alt testi vardır. Bunlar; 1.Somatizasyon 2.Obsesif-kompulsif 3. Kişilerarası Duyarlılık 4.Depresyon 5.Kaygı

Tematik Algı Testi

Tematik Algı Testi Psikologlarca en çok kullanılan kişilik testidir. 30 karttan oluşan erkekler ve kadınlar için farklı kartları olan bir testtir. 9 yaş üstü olan her insan için kullanılır. Daha çok ergen ve yetişkinlere uygulanan bir testtir. Genel olarak kişinin, temel ihtiyaçlarının önceliği, savunma mekanizmasının yapılanma durumu, yaşamdaki ana teması,…